Ranking OFE i informacje z KNF - komisji nadzoru finansowego. Profesjonalne dane o OFE.

Archive for the ‘Definicje i wyjaśnienia’ Category

Zasady losowania OFE

In Definicje i wyjaśnienia on 22 grudnia 2010 at 06:46

Zasady losowania w ZUS

  • losowanie ZUS odbywa się dwa razy do roku – w ostatnim dniu roboczym lipca oraz stycznia.
  • Aby uniknąć udziału w najbliższym losowaniu należy do 10 lipca lub 10 stycznia przystąpić do wybranego OFE.
  • w losowaniu biorą udział jedynie OFE, które: posiadają nie większy niż 10% udział w rynku OFE pod względem wysokości zarządzanych aktywów (czyli największe OFE są wykluczone) i osiągnęły stopę zwrotu wyższą niż średnia ważona w dwóch ostatnich okresach rozliczeniowych publikowanych przez KNF.

Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Zasady budowy rankingu OFE z KNF

In Definicje i wyjaśnienia on 20 grudnia 2010 at 14:42

Komisja Nadzoru Finansowego (która zastąpiła KNUiFE, a wcześniej UNFE) co pół roku publikuje oficjalny ranking funduszy emerytalnych. Na podstawie stale gromadzonych danych KNF oblicza minimalną wymaganą stopę zwrotu z inwestycji. Jeżeli jakiś fundusz zarobi dla swoich klientów mniej niż wynosi wyliczona minimalna stopa zwrotu, następuje tzw. niedobór, i PTE prowadzące taki fundusz musi dopłacić z własnej kieszeni różnicę. Czytaj resztę wpisu »

Tajemnice funduszy w KNF

In Definicje i wyjaśnienia on 11 grudnia 2010 at 12:53

Jedynym OFICJALNYM zestawieniem (pochodzącym od KNF: urzędu państwowego, który ma za zadanie kontrolowac działalność OFE) jest ranking KNF, obejmujący okres 36 miesięcy i publikowany co pół roku. I to na nim nalezy w jak największym stopniu oprzeć swój wybór. Czytaj resztę wpisu »

Polski system emerytalny

In Definicje i wyjaśnienia on 4 grudnia 2010 at 22:51

OFE wprowadzone zostały reformą w 1999 roku; stanowią ochronę w zderzeniu przyszłych emerytur z niżem demograficznym.

Od kilkudziesięciu lat notowany jest  w Polsce spadek liczby narodzin i starszenie się społeczeństwa. Powstała olbrzymia „dziura” w systemie repartycyjnym („stary”” ZUS). Stąd konieczność wprowadzenia reformy opartej na zasadzie kapitałowej, czyli „ile zaoszczędzisz tyle będziesz miał na emeryturze”. Czytaj resztę wpisu »

Stopa zwrotu otwartego funduszu emerytalnego

In Definicje i wyjaśnienia on 11 listopada 2010 at 07:18

Stopa zwrotu z inwestycji jest podstawową miarą oceny efektywności polityki inwestycyjnej OFE (to zysk wyrażony w procentach). Czytaj resztę wpisu »