Ranking OFE i informacje z KNF - komisji nadzoru finansowego. Profesjonalne dane o OFE.

System emerytalny

Nowy system emerytalny, wprowadzony w 1999 roku przyjmuje generalną zasadę: ile wpłaciłeś, tyle otrzymasz.  System ten, zwany systemem KAPITAŁOWYM odporny jest na presję pokoleniową.

Wysokość przyszłej emerytury uzależniona będzie wyłącznie od wysokości sumy opłaconych składek, sytuacji na rynku pracy (w przypadku części gromadzonej w I filarze) oraz efektywności inwestowania środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (w II filarze). Wymaga też od każdego ubezpieczonego dbania o to, aby składka emerytalna była opłacana przez pracodawcę w pełnej wysokości oraz kontrolowania wyników OFE.

Korzyści z kapitałowego systemu emerytalnego
# System odporny jest na starzenie się społeczeństwa,
# Zasada zdefiniowanej składki: wysokość emerytury zależy od wysokości składek oraz efektywności inwestycji,
# Skuteczność inwestycji i rentowność środków gromadzonych przez OFE jest wyższa niż rentowność ZUS,
# Środki gromadzone na koncie w OFE przed przejściem na emeryturę w całości podlegają dziedziczeniu.

Konstrukcja systemu emerytalnego
W nowym systemie nasza emerytura może pochodzić z trzech źródeł:
# I Filar – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), do którego jest przekazywana składka emerytalna. Składka ta jest waloryzowana. I filar – ZUS w części nadal opiera się na realizowaniu tzw. umowy pokoleniowej
# II Filar – Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), tworzone i zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE). Podstawową funkcją jest inwestowanie wpływających do OFE składek.
# III Filar – dodatkowy, całkowicie dobrowolny system oszczędzania umożliwiający podniesienie wysokości podstawowej emerytury otrzymywanej w przyszłości z I lub z I i II filaru.

Pierwszy filar ma charakter bezwzględnie obowiązkowy, drugi jest obowiązkowy dla osób urodzonych po 1968 roku. Indywidualne konta  w ZUS i w otwartych funduszach emerytalnych dają ubezpieczonym możliwość kontrolowania aktualnej wysokości zgromadzonego przez nich kapitału.

Kogo obejmuje ubezpieczenie w OFE
# Obowiązkowo – wszyscy podlegający obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego w ZUS urodzeni po 31 grudnia 1968 roku. Jeżeli osoby te nie podejmą samodzielnej decyzji o wyborze funduszu emerytalnego członkostwo uzyskają w trybie losowania przeprowadzanego przez ZUS,
# Dobrowolnie – osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego w ZUS urodzone w latach 1949-1968 (jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: nie ukończyły 50 lat, wybrały OFE w ciągu 6 miesięcy od podjęcia zatrudnienia).

Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 roku będą otrzymywać emeryturę na dotychczasowych zasadach systemu umowy pokoleniowej – ich reforma nie obejmuje.

Podział składki odprowadzanej do ZUS

W nowym systemie składka emerytalna wynosi 19,52% podstawy wymiaru składki. Jej podział kształtuje się następująco:
# 12,22 % zostaje zapisane na indywidualnym koncie w ZUS,
# 7,3 % przekazane przez ZUS do wybranego przez ubezpieczonego OFE.

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest pobierana przez ZUS do momentu przekroczenia wysokości trzydziestokrotności prognozowanego średniego wynagrodzenia na dany rok.

System zabezpieczeń

Zabezpieczeniem składek zgromadzonych w funduszach jest wprowadzenie nadzoru państwa nad funkcjonowaniem rynku funduszy emerytalnych. Specjalnie powołany organ administracji rządowej – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) kontroluje wszelkie dziedziny aktywności powszechnych towarzystw emerytalnych i otwartych funduszy emerytalnych.

Pieniądze zgromadzone w ramach OFE są w pełni oddzielone od pieniędzy PTE

Depozytariusz – PTE nie ma dostępu do pieniędzy członków OFE, gdyż wszystkie środki są przechowywane przez wybrane duże banki zwane depozytariuszami,

Ograniczenia inwestycyjne – politykę inwestycyjną OFE ograniczają limity inwestycyjne, ściśle określające rodzaj i ilość instrumentów finansowych, w które fundusze mogą lokować swoje aktywa. Mogą one być lokowane tylko w najbezpieczniejsze papiery wartościowe,

Minimalna stopa zwrotu – minimalny zysk, który musi osiągnąć fundusz emerytalny,

Rachunek rezerwowy – specjalnie utworzony rachunek, z którego w przypadku gdy zyski z inwestycji będą niższe od minimalnej stopy zwrotu fundusz będzie dokonywać dopłat do oszczędności członków,

Gwarancja PTE – Jeżeli środki zgromadzone na rachunku rezerwowym nie wystarczą na dokonanie dopłat, wówczas PTE będzie zobowiązane do pokrycia niedoboru z własnych środków,

Fundusz Gwarancyjny – Środki na ten fundusz przekazują wszystkie działające PTE. Pieniądze w nim zgromadzone zostaną wykorzystane, w przypadku gdy PTE nie będzie w stanie wywiązać się z zobowiązań wobec członków swojego OFE,

Gwarancja Skarbu Państwa – Ostateczny gwarant wypłacalności otwartych funduszy emerytalnych.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: